X
GO

قطاع الصحة

البيان طنطا المحله كفر الزيات زفتى السنطه قطور بسيون سمنود اجمالى
مستشفى عام 1 1 1 1         4
مستشفى مركزي 1 0 1   1 1 1 1 6
مستشفى تخصصي 3 3 1 2 0 1 0 0 10
مركز طبي حضري 4 1 1 0 1 1 1 1 10
مستشفى خاص 30 13 5 6 2 2 3 5 67
بنك دم 1 2 1 1 1 1 1 1 9
مكتب صحة 4 5 4 1 2 1 2 1 20
مستوصف صدر 0 1 1 1 1 1 1 1 7
مركز رعاية امومه وطفولة 5 2 2 1 1 1 1 1 14
مركز طب أسره 9 11 4 10 6 5 6 8 59
وحدة طب أسره 29 42 24 16 23 23 11 11 179